16/02/2018 EU Trader Portal

De AAD&A werkt aan een oplossing voor de gebrekkige werking van het EU Trader Portal van CDMS. Daarom vraagt de administratie om voorlopig de aanvragen voor grensoverschrijdende vergunningen niet meer in te dienen via dit portaal, maar op de vroegere manier. De economische operatoren kunnen dus via het digitaal formulier of op papier via mail de vergunning aanvragen. Van zodra het opnieuw mogelijk is om vergunningsaanvragen via het Trader Portal in te dienen, zal de AAD&A dit communiceren.