16/09/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 27 juli kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud. De actiepunten die voortkwamen uit de brainstormsessie met de community werden meegegeven aan de douaneadministratie. Verder werd een stand van zaken gegeven met betrekking tot de herevaluatie van de vergunning RTO. 

Raadpleeg het verslag.