18/12/2019 Gasmeting: stappenplan naar veilige fysieke verificatie van containers

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft een reeks maatregelen uitgewerkt om haar ambtenaren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van gas in containers. De informatie die interessant kan zijn voor operatoren, zoals het Stappenplan voor gascontrole in containers en de te volgen procedure bij meting van te hoge concentraties CO en/of CO2 alsook een te lage concentratie O2, zijn beschikbaar via de site van de Administratie. 

Raadpleeg de documenten op de website van de Administratie.