19/10/2017 Wederzijdse inleefstages bij Douane

Op 28 september kwam de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De leden bespraken de laatste stand van zaken van de erkende douaneopleidingen of beroepsbekwaamheid. De voorzitter van de projectgroep Beroepsbekwaamheid, Olivier Schoenmaeckers, gaf toelichting over hun vorderingen.

Werner Rens van de douaneadministratie stelde het concept van de wederzijdse inleefstages voor en deelde de planning mee van het eerste pilootproject. Drie bedrijven die deelnemen aan het pilootproject zullen nog dit jaar starten met de stages. Dit betekent dat douaniers stage zullen lopen bij die bedrijven en medewerkers van die bedrijven stage zullen lopen bij de douaneadministratie.

Silvie Hutsebaut van de douaneadministratie stelde het nieuw AEO-portfolio voor, binnenkort beschikbaar op de website van de Douane.

Ook de herziening van de Algemene Wet Douane en Accijnzen en de aanpassing van artikel 84 UCC DA (over de zekerheidsstelling) kwamen aan bod.

Lees meer info in het verslag.