19/12/2017 Regionaal overleg Luik

Op 28 november vond het eerste overleg in het kader van het Nationaal Forum plaats in de regio Luik. De regionale administratie van de douane en accijnzen organiseerde het overleg in samenwerking met Liège Airport.

Op het overleg stelde Alain Goda, regionaal centrumdirecteur, het organigram van de regionale administratie voor. De werking en de strategische projecten voor de regio van het Nationaal Forum werden eveneens toegelicht.

Op het einde van de vergadering besloten de aanwezigen van de privésector zich verder te beraden op welke manier de vertegenwoordiging in de nationale werkgroepen kan georganiseerd worden en over de prioriteiten die op regionaal niveau aandacht verdienen.

Lees meer informatie in het verslag en de presentatie.