20/06/2017 Intentieovereenkomst met Air Cargo Belgium

Op 2 juni ondertekenden vertegenwoordigers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en van de federatie Air Cargo Belgium een intentieovereenkomst. Hierin wordt de samenwerking tussen de douane en de luchtvrachtindustrie op BRUcargo structureel vastgelegd en geïntegreerd in de structuur van het Nationaal Forum. 

Voorafgaand aan de officiële ondertekening werd er een stand van zaken gegeven van de resultaten die het regionaal overleg reeds teweeg heeft gebracht. Daarnaast formuleerden de deelnemers actiepunten voor komende vergaderingen.

Lees meer informatie in het verslag en de presentatie.