20/12/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 29 november. 

Ze kregen een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud en van Be-gate. De leden besloten om meer aandacht te schenken aan e-commerce en wensen hierover een lokale werkgroep op te zetten, met de vraag om deze verder te zetten binnen het Nationaal Forum. Deze werkgroep moet de focus leggen op het identificeren van de noden van e-commerce met betrekking tot de douaneprocessen. 

Tot slot werden de voorstellen van Air Cargo Belgium aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen overlopen. 

Lees het verslag voor meer informatie.