2/09/2022 Onderhoudsweekend IT 10 & 11 september

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal een beperkte impact hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS). Er is geen algemene onderbreking van de toepassingen voorzien, onderbrekingen blijven evenwel mogelijk.

Raadpleeg de data van de komende onderhoudsweekends.