23/06/2020 5 redenen om aangifte type D in zeehavens te gebruiken

Ken je de gegevens van je invoeraangifte op voorhand? Doe je die invoeraangifte via de zeehavens Antwerpen of Zeebrugge? Deze aangifte kan je indienen nog voor de goederen bij de Douane worden aangebracht (artikel 171 UCC). Indien de goederen niet binnen de 30 dagen worden aangebracht, dan beschouwt de Douane die aangifte als niet ingediend.

Waarom de aangifte type D gebruiken?

1. Snellere verwerking want de douane doet de risicoanalyse vóór het aanbrengen van de goederen.

2. Voor het indienen van een aangifte type D i.p.v. een aangifte type A heb je geen enkele bijkomende douanevergunning nodig, ongeacht of je deze aangifte éénmalig of herhaaldelijk indient. Voor de vervoersmodi andere dan zeeschepen moet je telkens contact opnemen met de Douane, want ze moet manueel tussenkomen. Daarom raden we het gebruik van de aangifte type D voor de vervoersmodi andere dan zeeschepen af.

3. De aangifte type D kan eveneens dienen als summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) (artikel 130, lid 1 UCC). 

4. De aangifte type D kan eveneens dienen als een aangifte tot tijdelijke opslag (artikel 192 van de UCC IA).

5. De systeemfouten in PLDA bij het indienen van de aangifte type D zijn allemaal weggewerkt.

Hoe vul je de douaneaangifte in?

Je vult in het tweede deelvak van vak 1 van de standaardaangifte de code D in (aanhangsel D1 van bijlage 9 van de UCC TDA). Deze aangifte is de definitieve aangifte die de Douane pas aanvaardt wanneer de goederen worden aangebracht, d.w.z. wanneer de Douane het aankomstbericht van het zeeschip via de havenautoriteiten ontvangt. Het is dus geen vereenvoudigde of aanvullende aangifte.

Alle vakken die je op een standaardaangifte type A moet invullen, dien je eveneens in te vullen op een standaardaangifte type D. Wanneer de goederen bij de douane worden aangebracht via het aankomstbericht van het zeeschip van de havenautoriteiten, aanvaardt de douane de aangifte type D. De aangifte type D krijgt dan een definitieve datum van aanvaarding in vak A (in de rechterbovenhoek) maar ze behoudt wel de code D in vak 1 (2de deelvak) van het Enig document.