23/10/2018 Oproep pilootprojecten 3C

Zoals aangekondigd op de vergadering van Trade Facilitation, het regionaal overleg in Antwerpen, lanceert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen pilootprojecten “3C” om customs competence centers in België te ondersteunen.

Een customs competence center (3C of triple C) is een entiteit binnen de organisatiestructuur van een onderneming die instaat in voor de kwaliteitsvolle centralisatie, coördinatie en afhandeling van douane- en gerelateerde zaken.

De AAD&A heeft de wil en de ambitie om via haar project “3C” de customs competence centers in België actief te ondersteunen. Momenteel legt de AAD&A de laatste hand aan een dienstverleningsmodel dat zij vanaf 1 januari 2019 in de vorm van een aantal pilootprojecten aan geïnteresseerde ondernemingen zal aanbieden.

Jouw onderneming beschikt over een eigen 3C en zou graag in een pilootproject stappen? Neem dan snel een kijkje op de 3C-pagina’s op de website van Douane en Accijnzen. Je vindt de nodige informatie onder de rubriek ‘Over de AAD&A – Projecten en initiatieven’. Bijkomende informatie kan je ook steeds bekomen via het team Economische Ondersteuning.