23/12/2020 Verslag Stuurgroep

Op 18 december kwam de Stuurgroep voor de laatste keer van het jaar bijeen. Luc Van De Velde-Poelman (AAD&A) gaf een stand van zaken over beroepsbekwaamheid en de boetecatalogus. 

Eric Verlinden (VIL) stelde het eindresultaat van het project "Digital Gateweway2Government project" voor. Voor de verdere uitrol besliste de Stuurgroep een subwerkgroep, onder de Werkgroep Operations, op te richten. Tot slot gaven de convenors een stand van zaken van hun werkgroep.  

Raadpleeg het verslag en de presentatie van het VIL voor meer informatie.