24/08/2021 Onderhoudsweekend IT - 4 & 5 september

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Tijdens het IT-onderhoudsweekend van 4 en 5 september zijn enkel de e-services niet toegankelijk. Hierdoor hebben enkel de Web-gebruikers van PLDA, NCTS en EMCS geen toegang tot de toepassingen.

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor informatie over de geldende noodprocedure PLDA, EMCS & NCTS.

Voor de gebruikers die niet enkel web-gebruikers zijn, is er dus geen noodprocedure voorzien tijdens dit onderhoudsweekend. Kleine onderbrekingen zijn wel mogelijk als gevolg van het heropstarten van de servers. 

Raadpleeg de data van de komende onderhoudsweekends.