24/10/2018 Verslag WG Controleprocessen

Op 28 september kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen samen om aanbevelingen te formuleren naar aanleiding van de klantenbevraging en om de verlegging van verificatie te bespreken.

De aanbevelingen handelen over 4 thema's: harmonisatie van processen, doorlooptijd van controles, personeelsbeleid en betrokkenheid van andere overheidsinstanties.

Lees meer informatie in het verslag.