25/11/2020 Verslag regionaal overleg Luik

Op 22 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Luik - Liège Airport samen. De leden kregen meer uitleg over GMTS, het Goods Movements Tracking System uitgewerkt door Liège Airport. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf meer uitleg over de noodprocedure voor Be-Gate en de afhandeling van geschillen op de luchthaven. Verder werden de voordelen van het gebruik van een kredietrekening toegelicht. Tot slot was er aandacht voor de verdere uitbouw van de werking van het regionaal forum alsook voor de vertegenwoordiging in de nationale werkgroepen.

Raadpleeg hier het verslag en de presentatie.