26/02/2018 Gezamenlijke opslag in douane-entrepot

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen laat gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet-Uniegoederen in een douane-entrepot type II toe als de vergunninghouder van het entrepot een voorraadadministratie houdt, goedgekeurd door de Douane. Die voorraadadministratie betreft een gescheiden boekhouding voor elke soort goederen, de douanestatus en, in voorkomend geval, de oorsprong van de goederen. Dit laat de Douane toe de goederen te identificeren en haar controles uit te voeren.

De gegevens over de voorraadadministratie en de gezamenlijke opslag moet de vergunninghouder laten opnemen in de vergunning douane-entrepot type II.

Hieronder vind je de nota van de dienst OEO Douanewetgeving.