27/02/2017 Verslag projectgroep Globalisaties online

De Stuurgroep besloot om voor Globalisaties een aparte projectgroep (of subwerkgroep) op te richten, binnen de werkgroep Binnenbrengen. De projectgroep Globalisaties kwam een eerste keer samen op 9 januari. Het definitief verslag staat online.

De projectgroep zal terug samenkomen als de antwoorden op de nog openstaande vragen (zie verslag) gekend zijn. 

Lees de stand van zaken in de presentatie, de planning en voorlopige deadline voor realisatie in het verslag en de vragen en antwoorden in het exceldocument.