28/02/2017 Verslag werkgroep ICT online

De werkgroep ICT kwam een eerste keer samen op 20 januari. Het verslag is gepubliceerd. Tijdens de vergadering werd afgesproken om in drie projectgroepen verder te werken en de plenaire vergadering van de werkgroep ICT twee keer per jaar te houden, met als doel de vooruitgang van de projectgroepen te bespreken. De drie projectgroepen zijn de volgende: Softwareontwikkelaars, Globalisaties en Gegevensuitwisseling. De verslagen van al deze werkgroepen zullen op de website gepubliceerd worden.

Deze structuur van de werkgroep ICT zal voorgesteld worden aan de Stuurgroep ter goedkeuring.

In de projectgroep Softwareontwikkelaars worden problemen bij de operationele IT-systemen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen besproken. De projectgroep Globalisaties werkt het IT-aspect uit van de processen rond globalisatieaangiftes, afgesproken in de werkgroep Binnenbrengen. Tot slot is het doel van de projectgroep Gegevensuitwisseling het definiëren van de gegevensuitwisselingen op basis van het 'European Customs Datamodel', tussen de private sector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, in het kader van de implementatie van de UCC.

Raadpleeg het verslag en de bijlages (presentatie, workpackage UCC, vergelijkende tabel UCC/PLDA mapping en de EU CDM richtsnoer met een lijst van gebruikte afkortingen) voor meer info.