28/02/2022 Crisis Oekraïne: Beperkende maatregelen EU

Tijdens de Stuurgroep van 25 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) toelichting over de beperkende maatregelen ingesteld door de EU als gevolg van de crisis in Oekraïne. Deze gelden op de invoer en uitvoer van onder ander goederen naar Rusland en de oblasten Donetsk en Loehansk. 

Met betrekking tot Rusland zijn er sinds 2014 al beperkende maatregelen ingesteld, naar aanleiding van de inlijving van de Krim. De sancties omvatten onder andere een verbod op de uitvoer van wapens en een uitvoerverbod voor producten voor tweeërlei gebruik, voor militair gebruik of militaire eindgebruikers in Rusland. Sinds 25 februari is de "Verordening (EU) 2022/328 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren" van kracht. Je kan het document raadplegen op de website van de EU

Meer informatie over de geldende sancties voor onder andere invoer uit Donetsk en Loehansk kan je ook op de site van de EU terugvinden.

De AAD&A vervult een sleutelrol in het controleren van de getroffen goederenstromen en zal strikt toezien op naleven van de geldende maatregelen.

Informatie over hoe en wanneer de EU beperkende maatregelen neemt kan je ook terug vinden op de website van de EU.