30/09/2019 Verslag Stuurgroep

Op 13 september kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. De convenors overliepen de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder het gebruik van de EU Trader Portal en het visiedocument over de community systems. Verder werd een stand van zaken gegeven van het VIL-project: Digitalisering van “business to government” communicatie in de Flanders Gateways. Andere agendapunten waren o.a. het oprichten van een subwerkgroep over de nieuwe btw-richtlijn over e-commerce en de "Customs Professional Award for Business". Tot slot werden de resultaten van de nationale werkgroepen overlopen. 

De leden verwelkomden de nieuwe convenor voor de werkgroep Accijnzen, Kurt Verhaeren (Comeos). 

Lees meer informatie in het verslag en raadplaag de presentatie van het VIL.