30/11/2017 Inleefstages van start

Vandaag sloten DSV Belgium en SCOTT (Europe) Distribution Center NV de eerste stagecontracten af samen met de douane om wederzijdse inleefstages te organiseren. Het gaat hierbij om een pilootproject waaraan enkele bedrijven zullen deelnemen om het AEO-partnership te versterken en tegelijkertijd het concept van co-creatie verder uit te bouwen.

Medewerkers van de douane gaan op inleefstage bij privébedrijven, maar mensen uit het bedrijfsleven kunnen ook kennis opdoen bij de douane. In beide gevallen worden er heel duidelijke en waterdichte afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van deze kennis. Net om deze vertrouwelijkheid te garanderen wordt het pilootproject gestart met AEO-partners (authorised economic operators). Deze bedrijven hebben een grondige screening en self-assessment doorlopen en worden erkend als betrouwbare douanepartners in de logistieke keten.

De douane en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hebben dit nieuwe concept de voorbije maanden verder uitgewerkt. De douane wil hiermee een beter inzicht verwerven in de werking van bedrijven maar ook wederzijds begrip nastreven. Zo kan het voor de douane belangrijk zijn om zicht te krijgen op de werking van diensten die met de douane in aanraking komen zoals expeditie of warehousing. Anderzijds doorlopen stagairs uit het bedrijfsleven bij de douane verschillende departementen. Zo krijgen zij een breed zicht op de werking en de cultuur van deze overheidsdienst. Tijdens de maand december start de eerste piloot tussen de douane en de bedrijven DSV Belgium en SCOTT (Europe) Distribution Center NV.

Na het doorlopen van de stage, die maximaal 2 weken kan duren, stelt de stagiair een verslag op over zijn nieuw opgedane kennis en ervaringen. Eind februari, wanneer de eerste pilootstages afgelopen zijn, herbekijken alle partijen de meerwaarde van dit project.