31/01/2017 Buitenlands EORI-nummer en BTW-verlegging

Gebruikt jouw onderneming een EORI-nummer dat niet in België werd afgeleverd (buitenlands EORI-nummer) en maakt je onderneming gebruik van BTW-verlegging (code G)? Ondervind je problemen in PLDA?

Contacteer de bevoegde douaneautoriteiten in de lidstaat waar je je EORI-nummer hebt aangevraagd met de vraag om je Belgisch BTW-nummer te koppelen aan je buitenlands EORI-nummer. Eens dit gebeurd is, kan je je buitelands EORI-nummer zonder problemen gebruiken in PLDA.

De contactgegevens van de bevoegde autoriteiten inzake EORI-registratie van de lidstaten van de Europese Unie zijn terug te vinden in bijlage A 5 van de omzendbrief EORI.

Meer details lees je op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

 

Labels: