31/01/2019 Brexit: Q&A short sea

De leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum hebben een tweede Q&A opgesteld in het kader van de brexit. Deze keer handelen de vragen over het proces van binnenbrengen en uitgaan van goederen via short sea. De Q&A kwam tot stand door de samenwerking van de privésector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Handel je met het Verenigd Koninkrijk via short sea? Raadpleeg dan de Q&A voor meer informatie!