9/03/2022 Crisis Oekraine: Verzending van humanitair materiaal naar Oekraïne

Om de verzending en uitvoer van humanitair materiaal naar Oekraïne te vergemakkelijken voor personen die buiten de Europese Unie gevestigd (personen die bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en België oversteken om de Oekraïense grens te bereiken), aanziet de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) dit humanitair materiaal als niet- handelsgoederen die door reizigers in hun bagage worden vervoerd.

Op basis van de artikelen 136, 137 en 139, 140 en 141 van de DWU-DA zijn er geen andere formaliteiten nodig dan het eenvoudige overschrijden van de grens of een eenvoudige mondelinge aangifte om via België het Europese grondgebied binnen te komen. 

Goederen met een waarde van meer dan 1000 EUR worden onder de regeling tijdelijke invoer of doorvoer geplaatst na een eenvoudige mondelinge aangifte, op voorwaarde dat je een bewijs van hun humanitaire karakter kan voorleggen (bijvoorbeeld een beknopte inventaris met een beschrijving van de goederen).

In geval van ernstige twijfel over de humanitaire of werkelijke bestemming van de goederen, kan een zekerheid/borg worden geëist om een vast bedrag aan rechten en btw op de totale waarde van de goederen te dekken: deze zekerheid/borg gesteld bij het eerste kantoor van binnenkomst wordt vrijgegeven bij de terugkeer van de reizigers via België.

De AAD&A acht het nutteloos om voor goederen die bestemd zijn om buiten de EU te worden uitgevoerd de vrijstelling van het vrije verkeer bij rampen toe te passen, om zo overbodige procedures zoveel mogelijk te vermijden.

Het Douanewetboek van de Unie - Delegated Act kan je hier raadplegen.