03/02/2017 Vergelijking Enig document met bijlage B van de DWU DA

Dit jaar start de Algemene Administratie Douane en Accijnzen met het afstemmen van PLDA Invoer op de vereisten vermeld in bijlage B van de UCC DA. De gegevens die nu ingevuld worden in het Enig document bij invoer zullen dus op termijn vervangen worden door de gegevens die bijlage B vereist. Het afstemmen van PLDA Uitvoer zal gestart worden in 2018.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft een document opgesteld dat de vakken van het Enig document vergelijkt met de gegevenselementen van bijlage B. In het document vind je ook de nieuwe gegevenselementen die bijlage B vereist.

Een tweede document wordt voorbereid. Hierin zullen de codes van het Enig document vergeleken worden met de codes van bijlage B. Dit document zal evenens een overzicht bevatten van de nieuwe codes die bijlage B vereist.

Beide documenten zullen besproken worden in de nationaal thematische werkgroep ICT van het Nationaal Forum. De vragen en opmerkingen worden door de federaties gebundeld en in de werkgroep ICT voorgelegd. Heb je als economische operator een vraag of opmerking, dan kan je je richten tot je federatie.