03/11/2020 Preferentiële oorsprong: informatienota EU-Ghana

Informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden is één van de prioriteiten van de werkgroep Europese en algemene bepalingen.

In navolging hiervan, informeren we dat op 20 augustus 2020 het nieuw protocol betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking van het tijdelijke economisch partnerschapsakkoord tussen de Europese unie en haar lidstaten enerzijds en Ghana anderzijds, in werking is getreden. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft hierover een informatieve nota opgesteld.

Je vindt er een aantal praktische bepalingen inzake het oorsprongsbewijs samen met de belangrijkste elementen uit het oorsprongsprotocol.

De nota kan je hier raadplegen.