04/01/2017 Verslag werkgroep Bijzondere regelingen online

De eerste vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen vond plaats op 16 december.

Dit zijn de onderwerpen waarop de werkgroep zich de komende maanden zal focussen:

  1. Toepassing NCTS-procedures;
  2. Enig Klantendossier;
  3. Administratieve vereenvoudiging van het aanvraagproces en het auditproces;
  4. Bijzondere bestemming;
  5. Instructies;
  6. Opvolging en input inzake wetgeving rond special procedures.

De prioriteit ligt bij de "quick wins" voor de administratieve vereenvoudiging. Ontdek de actiepunten hierover en over de andere onderwerpen in het verslag.