04/05/2017 Circulaire entrepots gepubliceerd

In de vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen van 3 mei werd de publicatie van de circulaire over entrepots op Fisconetplus meegedeeld. De circulaire bevat de wijzigingen naar aanleiding van het DWU.

  1. De types particulier entrepot C, D en E verdwijnen en worden vervangen door één algemene categorie: het particulier entrepot.
  2. Goederen kunnen enkel onder de regeling douane-entrepot worden opgeslagen in door de douaneautoriteiten goedgekeurde en onder toezicht staande ruimtes of andere locaties. De mogelijkheid om inrichtingen voor douane-entrepots niet goed te keuren, zoals het geval was voor de types E, wordt uitgesloten.
  3. De bestaande vergunningen douane-entrepot moeten worden beschouwd als vergunningen onder de nieuwe benaming. De bepalingen van het DWU, DA en IA zijn van toepassing.
  4. Door het verdwijnen van het entrepot type D en E met D procedures zal het niet meer mogelijk zijn om de douanewaarde te hanteren berekend op het moment van de inslag in het entrepot en gebruik te maken van de automatische vereenvoudiging (domiciliëring) bij uitslag uit het entrepot.
  5. Het verdwijnen van de types entrepot heeft ook gevolgen voor de te vermelden regeling bij de aangifte voor plaatsing onder de regeling douane-entrepot.

Lees meer informatie in de circulaire op fisconetplus.

De convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen raadt de leden aan om, bij economische nadelen n.a.v. de nieuwe wetgeving, hun federatie te verzoeken om op niveau van de Europese Commissie de problemen aan te halen.