04/10/2018 Staalnames bij gevoelige goederen

Op de vergadering van de werkgroep Controleprocessen van 28 september, kwamen de nieuwe richtlijnen voor de staalnames van gevoelige goederen ter sprake. Die publiceerde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) op haar website eind augustus.

In het kader van de optimalisering van haar processen heeft de AAD&A beslist tot het verhogen van het aantal staalnames tijdens de verificatie van zendingen met gevoelige goederen. Ze zet meer in op staalnames bij de uitvoer van goederen onderhevig aan controle-, beperkings- en verbodsmaatregelen en meer in het bijzonder de chemische stoffen.

Zoals in de wettelijke bepalingen staat voorgeschreven dient de bemonstering te gebeuren door de aangever die hiertoe de nodige regelingen dient te treffen. *

De bemonstering geschiedt steeds in het bijzijn en onder toezicht van de douane.

Belgische operatoren die beschikken over een AEO niet -dienstverlener worden ontheven van deze staalnames indien ze referentiestalen ter beschikking stellen van de AAD&A.

Na het analyseren van de referentiestalen en bevonden conforme resultaat verbindt de AAD&A zich ertoe een Bindende Tariefinlichting toe te kennen voor de geanalyseerde stoffen.

*[Voor het bemonsteren van vloeibare chemicaliën dient het recipiënt uit glas vervaardigd te zijn (= resistent tegen zuren, basen, solventen). Voor vaste chemicaliën en metaal(poeders) kan een plastic recipiënt in polyethyleen of polypropyleen volstaan.]

De AAD&A publiceerde deze communicatie op haar website.