05/04/2018 Wijziging borgtocht in speciën

Sinds 1 april moet elk bedrijf voorafgaand aan de storting van een borg bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) een formulier invullen. Indien het formulier ontbreekt, wordt het overgeschreven bedrag teruggestort op de bankrekening van de deposant en is er bijgevolg geen borg gesteld.

Het formulier (zie hieronder) kan uitsluitend per mail  verzonden worden. Bij elke storting moet het bedrijf de mededeling "118024/D&A" vermelden.

Deze communicatie is eveneens terug te vinden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.