06/02/2020 Basisprincipes van de "Oorsprong"

Tijdens het laatste regionaal overleg Hasselt kregen de leden een uiteenzetting over de basisprincipes van “preferentiële oorsprong” en informatie over het "EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)".

De oorsprong is naast de goederencode en de douanewaarde één van de belangrijkste pijlers van een douaneaangifte. Het is de plaats waar de goederen zijn voortgebracht of een belangrijke stap in het productieproces hebben doorlopen. Oorsprong is als het ware de nationaliteit van een product dat internationaal wordt verhandeld. Deze oorsprong is van belang om bepaalde heffingen, restricties of verplichtingen te kunnen vaststellen en toepassen. Zo bestaat er een onderscheid tussen niet-preferentiële oorsprong (bepalen van de oorsprong op basis van een niet-tarifair handelsbeleid) en preferentiële oorsprong (bepalen van de oorsprong op basis van een tarifair handelsbeleid). 

De basisprincipes voor het bepalen van de “preferentiële oorsprong” kan je terugvinden in de presentatie in bijlage. 

Txt File: