08/06/2022 SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 2 juni. Onder andere e-Globalisatie en de MASP-processen (AES, IDMS & NCTS) kwamen aan bod. Daarnaast gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen meer uitleg over EMCS 4.0.

Raadpleeg het verslag voor meer informatie. De presentatie EMCS kan je raadplegen op de website van de AAD&A.