10/05/2017 Verslag WG Accijnzen

Op 26 april kwam de werkgroep Accijnzen bijeen.

De leden bespraken onder andere de vergunningen geregistreerde afzender. De diensten klantenbeheer kunnen die binnenkort verlenen, met begindatum 1 juni. Vooreerst zal de dienst Wetgeving een nota "Geregistreerde afzender" publiceren, waarin alle modaliteiten worden opgenomen.

Verder behandelden de leden de verlaagde verzendingsborg inzake accijnzen voor AEO's, onder bepaalde voorwaarden. De borg bedraagt dan 30% van de in spel zijnde accijnzen over 1 week normale activiteit inzake verzendingen en niet 100% over 2 weken normale activiteit.

Comeos gaf een stand van zaken van het overleg met het Kabinet over hun verzoek om de accijnswetgeving aan te passen voor fruitpersen in winkels en horeca en voor mobiele fruitpersen.

De leden stelden actiepunten op voor de mogelijke vereenvoudiging van het indienen van AC4.

Lees meer informatie in het verslag.