12/09/2017 Customs Decision System

De werkgroep Bijzondere regelingen kwam bijeen op 6 september.

De leden gaven een stand van zaken van de actiepunten van de vorige vergadering, o.a. over de gerealiseerde vereenvoudigingen bij vergunningsaanvragen en de rapportering uit PLDA.

Het "Customs Decision System", het Europees systeem om grensoverschrijdende vergunningen aan te vragen, werd toegelicht. Dit nieuwe systeem start op 2 oktober 2017.

Raadpleeg de presentatie over het "Customs Decision System" en het verslag voor meer informatie.