12/10/2017 Verslag WG Accijnzen

Op 28 september kwam de werkgroep Accijnzen bijeen. De leden bespraken onder andere een verzoek tot aanpassing van de accijnswetgeving voor fruitpersen, de mogelijkheid om het indienen van een AC4 te vereenvoudigen en de problematiek van e-commerce inzake accijnzen. 

Lees meer informatie hierover en over de andere agendapunten in het verslag.