14/01/2021 Verslag WG Accijnzen

Op 18 december kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. De convenors gaven een stand van zaken van de actiepunten. Zo is er onder andere een oplossing voor de berekeningswijze (volume en accijnstarief) van verschuldigde accijnzen naar aanleiding van de tekorten als gevolg van het transport. Een compleet overzicht kan je terugvinden in het verslag.

Daarnaast kregen de leden meer uitleg over de doelstelling en de actiepunten van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce. 

Raapleeg hier het verslag voor meer informatie.

Labels: