14/07/2017 Verslag WG Uitgaan

Op 30 juni kwam de werkgroep Uitgaan bijeen.

De convenors deelden mee welke alternatieve bewijzen voor uitvoer de douane aanvaardt. De alternatieve bewijzen bij transit zijn een onderwerp van de bevoegde werkgroep op Europees niveau.

Er werd ook een stand van zaken gegeven van het project Maritime Single Window (IMO FAL 3 & 4), het voorstel van de nieuwe definitie exporteur en het alternatief voor de domiciliëring bij uitvoer.

Tot slot namen de convenors ook het werkdocument van de Europese Commissie door voor wat betreft de voorgestelde aanpassingen aan artikel 329 IA.

Lees meer informatie in het verslag, de presentatie en het werkdocument van de Europese Commissie.