14/11/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 19 oktober kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze bespraken onder andere de afgifte van de vergunning Geregistreerde afzender. Na 1 januari 2019 zullen de vergunninghouders Geregistreerde afzender niet meer met de papieren AGD-IMP kunnen werken, maar met de e-AD. De leden bespraken ook de gevolgen van Arrest C-64/15 over de bevoegde lidstaat bij invordering van tekorten op e-AD, de verwachte publicaties over e-commerce en accijnzen en de interpretatie van verliespercentages bij tekorten op e-AD.

Lees meer informatie in het verslag.