15/12/2020 Verplicht gebruik elektronisch exportmanifest

Sinds 30 september 2019 is het verplicht om een elektronisch exportmanifest in te dienen voor containers en RORO in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Op basis van dit elektronisch exportmanifest gebeurt de uiteindelijke exportbevestiging van de exportdocumenten (EX).

Tot op heden ondersteunden de toezichtsdiensten in de havens dit systeem door het draaien van de zogenaamde 'daglijsten', als technische ondersteuning en om de laatste bugs in het systeem op te sporen. Deze ondersteuning is stopgezet. Het exportproces verloopt vanaf nu volledig automatisch, zonder tussenkomst van de diensten op kaai.

We geven je graag een overzicht van het proces zoals het nu loopt:

  1. Operatoren kunnen informatie met betrekking tot hun exportdocumenten overmaken aan de terminal uitbaters via het Port Community Systeem (in Antwerpen C-Point/e-balie, in Zeebrugge RX/Seaport).
  2. De terminal haalt de informatie uit het PCS op en gebruikt deze om aankomstmeldingen (CODECO/Charge Report) in te sturen naar het douanesysteem (PLDA).
  3. De terminal uitbater krijgt een antwoordbericht terug (APERAK of Customs Respons) waarin hij kan zien of de aankomstmelding geslaagd is of niet.  Indien hij een foutmelding terugkrijgt, dient hij actie te ondernemen (Nota Charge Report en CODECO).
  4. Na export van de goederen wordt door de scheepsagent een exportmanifest ingestuurd naar het douanesysteem.
  5. Op basis van dit manifest zal de uiteindelijke exportbevestiging automatisch plaatsvinden (Nota voor exportmanifest)

Indien blijkt dat het exportdocument niet voor export bevestigd werd, kan je contact openmen met de ECS helpdesk (helpdesk.ecs@minfin.fed.be)

Hou er rekening mee dat wanneer het geen IT-fout in de systemen van de AAD&A betreft, je alternatieve bewijzen dient voor te leggen op het Kantoor van Uitvoer om alsnog een exportbevestiging te kunnen verkrijgen.

Meer informatie betreffende de noodprocedure kan je terugvinden in de informatieve nota's (Noodprocedure Exportmanifest & Noodprocedure Charge Report-CODECO).

De procedure voor T-documenten blijft ongewijzigd.