24/09/2019 Verplicht gebruik elektronische exportmanifest - Update

Zoals reeds meegedeeld in april 2019 zal het verplicht insturen van het elektronische exportmanifest voor containers en RoRo (met VIN) in Antwerpen en Zeebrugge verplicht zijn vanaf maandag 30/09/2019. 

Het geautomatiseerde exportmanifest betreft het bericht, gebaseerd op de Europese richtlijn IE547, waarmee de carrier of agent rechtstreeks aan het PLDA-systeem meldt welke goederen geladen zijn op het zeeschip.

Als antwoord op dit exportmanifest stuurt het douanesysteem een zogenaamde Customs Respons terug. Dit bericht kan enerzijds een bevestiging zijn en anderzijds een foutbericht. Indien het een foutbericht betreft, wordt een foutcode meegegeven in het antwoord. Afhankelijk van de foutcode dient er actie te worden ondernomen door één van de betrokken partijen.

De documentatie in verband met deze berichten is terug te vinden op de website van de Douane en Accijnzen.

Voorlopig wordt er nog niet gewerkt met het exportmanifest voor NCTS-zendingen. Voor zendingen die uitgaan via een zeeschip en waarvoor een NCTS-aangifte is opgemaakt, wordt de afhandeling gedaan aan de hand van documenten of lijsten (dus de werkwijze zoals deze tot dusver werd toegepast). Daar gebeurt (in tegenstelling tot PLDA) de handeling manueel in het systeem en niet door middel van macro’s. 

Voor meer informatie over het elektronisch insturen van het exportmanifest, contacteer Klara Pasgang van de douaneadministratie.

Update 14/10/2019

Termijn voor het insturen van exportmanifest = binnen 24u na vertrek schip.

Vertrekt het schip tijdens het weekend, dan moet je het exportmanifest binnen de 72u insturen (om de periode van vrijdagavond tot zondag te overbruggen). Het exportmanifest van zaterdag en zondag dien je dus op maandag te versturen.