16/03/2018 Globalisaties

Zoals reeds aangekondigd eind januari, zijn er enkele technische veranderingen voorzien voor de globalisaties. De betrokken bedrijven zijn de vergunninghouders domiciliëring invoer vrije verkeer met toestemming om globalisatie toe te passen.

Ze zullen de volledige dataset van de zendingen waarop de globalisatieaangifte betrekking heeft op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA moeten insturen. De Douane wenst dit toe te passen vanaf mei 2019. Dit is een streefdatum. De dataset die moet opgestuurd worden is gebaseerd op de gegevenselementen van bijlage B van de UCC DA. Een alternatief voor deze werkwijze is de aangiftes transactioneel insturen.

Voor meer informatie over de technische specificaties van de globalisatieaangiftes in PLDA kan je de presentatie van 9 januari raadplegen van de werkgroep Globalisaties.