17/12/2020 Informatieve nota Brexit - Antwerpen

Zoals meegegeven tijdens Trade Facilitation Antwerpen op 17 december is een update van de informatieve nota "Short Sea Antwerpen" beschikbaar. Deze nota is opgesteld door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de haven van Antwerpen en richt zich op de impact van de brexit op short sea bewegingen. Hierin vind je onder andere een overzicht van wie welke verantwoordelijkheden draagt in het logistieke proces voor inkomende en uitgaane zendingen. 

Het betreft een louter informatief document en is niet juridisch bindend.