18/01/2019 Brexit: Q&A fytosanitaire en veterinaire goederen

De leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum hebben een Q&A opgesteld over fytosanitaire en veterinaire goederen in het kader van de brexit. De Q&A kwam tot stand door de samenwerking van de privésector, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Handel je in veterinaire en/of fytosanitaire goederen met het Verenigd Koninkrijk? Raadpleeg dan de Q&A voor meer informatie!

De Q&A is eveneens beschikbaar in het Engels, op de website van de AAD&A.

Update 1 maart 2019: Zie voor de recentste Q&A de website Brexit van het FAVV.