18/12/2017 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 21 november kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen. De leden bespraken onder andere volgende punten:

- Hoe kan de rapportagelast naar de Douane toe verminderen?

- De nieuwe aanvraagformulieren voor vergunningen;

- De rapportage vanuit PLDA, over openstaande vrachtlijsten en entrepot type II;

- De mogelijkheid om gezamenlijke opslag te doen in douane-entrepot type II;

- De problemen bij equivalentieverkeer inzake actieve veredeling waarbij antidumpingrechten van toepassing zijn.

Lees meer info in het verslag.