19/07/2021 Verslag subwerkgroep PN/TS

De subwerkgroep PN/TS (Presentation Notification / Temporary Storage) kwam voor het eerst samen op 12 juli. Samen met de verschillende betrokken partijen zal de subwerkgroep nagaan over hoe de nieuwe procedures in het kader van het PN/TS-project op het terrein te implementeren. 

Daartoe zullen zij in afzonderlijke werkgroepen (zeehaven, luchthaven en hinterland) nagaan hoe het toekomstige proces eruit zal zien en welke impact het PN/TS heeft op de activiteiten van de verschillende belanghebbenden (rederijen/agenten, afhandelaars/terminals, RTO-vergunninghouders, expediteurs, ...). 

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie. 

Labels: