20/01/2021 Feedback circulaire btw

Op de vergadering van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce lanceerde de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een oproep aan de private sector om feedback te geven over het gebruik van de vereenvoudiging vermeld in de circulaire Aanschrijving nummer 8 van 8/10/1988. Feedback is welkom tot 15 maart, via aagfisc.com.tva.btw@minfin.fed.be.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit actualiseert deze circulaire. Ze wenst feedback van de private sector over de vereenvoudigingen inzake btw m.b.t. verkopen op afstand aan particulieren van accijnsgoederen van een andere lidstaat naar België, zoals vermeld in randnummers 47 tot en met 52 van de circulaire.

Er zijn 2 stelsels:

• Stelsel van individuele aangifte:

o De verkoper (gevestigd in een andere lidstaat zonder Belgisch btw-nummer) kan de Belgische btw over de afstandsverkoop voldoen samen met de accijnzen aan de AADA (borgstelling accijnzen en btw en bij het verrichten van de levering btw voldoen samen met de accijnzen)

o Hij moet dan geen btw-nummer aanvragen in België omwille van die verkopen op afstand

• Stelsel van globale aangifte:

o De verkoper (gevestigd in een andere lidstaat zonder Belgisch btw-nummer) verzendt de aan Belgische particulieren verkochte accijnsproducten onder de accijnsschorsingsregeling naar een in België gevestigde erkende entrepothouder (die geen eigenaar is maar enkel optreedt als fiscaal vertegenwoordiger)

o Die fiscaal vertegenwoordiger treedt op als lasthebber van de schuldenaar van de btw: hij betaalt de btw samen met de accijnzen in naam en voor rekening van de verkoper aan de AADA

o De verkoper moet dan geen btw-nummer aanvragen in België omwille van die verkopen op afstand .

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit wenst graag feedback op de volgende vragen:

o Zijn deze vereenvoudigingen bij jou (of jouw leden) bekend? Wordt er vaak gebruik van gemaakt?

o Vind je (of vinden je leden) het wenselijk dat deze vereenvoudigingen behouden blijven?

o Heb je (of hebben je leden) opmerkingen met betrekking tot die vereenvoudigingen?

De circulaire is terug te vinden op Fisconetplus.