20/02/2018 Douane en private havensector bundelen krachten tegen illegale handel

Goederen die de EU binnenkomen of verlaten, moeten worden aangegeven bij de Douane. Deze verplichting laat de Douane toe haar taken van risicoanalyse, controle en verificatie uit te oefenen. De goede uitvoering van deze opdrachten is essentieel in de strijd tegen illegale handel. De Douane en de private havensector bespraken de volgende maatregelen indien de Douane belemmerd wordt in haar taken:

 

1)      Containers zijn niet aangegeven op de aangifte tot tijdelijke opslag:

 

De vervoerder/rederij of zijn vertegenwoordiger/scheepsagent is verantwoordelijk voor een behoorlijke aangifte tot tijdelijke opslag waarin alle aangebrachte containers staan vermeld. Samen met de federaties van de private havensector zal de Douane een systeem ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met de inspanningen van de operatoren om hun compliant gedrag te verbeteren. Daarbij zal er ruimte zijn voor spontane rechtzetting van fouten en last-minute operationele wijzigingen. Dit om te vermijden dat boetes moeten worden gegeven aan operatoren te goeder trouw.

 

2)      Containers verdwijnen tijdens de tijdelijke opslag:

 

De vergunninghouder RTO/goederenbehandelaar is verantwoordelijk voor de opslag van de goederen in tijdelijke opslag en moet ervoor zorgen dat die goederen tijdens de opslag niet aan het douanetoezicht worden onttrokken. Dankzij het project CCRM, dat dit jaar wordt uitgerold, zal de vergunninghouder RTO/goederenbehandelaar op een geautomatiseerde manier beschikken over de informatie om te vermijden dat er containers verdwijnen.

 

3)      Containers geselecteerd voor controle verdwijnen tijdens het vervoer naar de plaats voor verificatie:

 

De private sector is recent gestart met de ontwikkeling van een digitale visibiliteitsapplicatie, gebaseerd op het dataplatform van NxtPort. De ViSiGIP-APP zal ervoor zorgen dat alle betrokkenen op een transparante manier toegang krijgen tot de nodige informatie om de voor controle geselecteerde container aan te brengen bij de Douane. De Douane onderzoekt hoe ze aan de ontwikkeling kan meewerken, zodat deze applicatie dit jaar kan worden uitgerold.

 

Bovendien start de Douane op korte termijn in de haven van Antwerpen met het gebruik van smart seals. Dankzij deze smart seals zal het traject van de terminal naar de scanner elektronisch bewaakt worden?

 

Al deze gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot een substantieel lager aantal overtredingen. Onregelmatigheden met goederen in containers onder douanetoezicht zullen daarom voortaan ook strenger bestraft worden.

 

Omdat de Douane voornamelijk een verhoogd risico vaststelt bij het niet aanbieden van containers op de plaats van verificatie zal ze dit vanaf 1 maart 2018 met verhoogde boetes bestraffen. De intentie blijft om het uitschrijven van boetes te beperken door maatregelen die het compliant gedrag van de aangevers moeten verhogen en door de communicatie tussen Douane en aangever te verbeteren. Indien de Douane toch een boete uitvaardigt, engageert zij zich om met de aangever een traject te doorlopen om dergelijke boetes in de toekomst te vermijden.

 

Verhoging van de boetes:

 

Vanaf 1 maart 2018 zal het niet aanbrengen van containers geselecteerd voor controle of verificatie als volgt bestraft worden:

 

·        Met een boete van 5.000 EURO (toepassing van art 257 § 3 AWDA).

 

·        Indien na een periode van zes maanden na de eerste vaststelling aangever evenveel of meer inbreuken blijft plegen, zal de minnelijke boete verhoogd worden tot 7500 EURO.

 

·       Indien de Douane geen verbetering merkt, zal tenslotte na een aanvullende periode van drie maanden geen minnelijke schikking meer aangeboden worden maar rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Tegelijk zal de procedure opgestart worden om hun eventuele AEO-certificering in te trekken.