20/04/2017 Bijkomende nota over archivering

Begin maart publiceerde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nota over archivering. De nota is te raadplegen op de website van de Administratie.

Als gevolg van de UCC zijn vergunningen archivering overbodig geworden. Bedrijven die een vergunning archivering hebben, blijven dezelfde werkwijze toepassen maar zonder gebruik te maken van de vergunning. Bedrijven zonder vergunning archivering houden zich aan de bepalingen beschreven in de nota van begin maart.

De aangever moet de bewijsstukken bezitten op het moment dat de aangifte wordt ingediend (lid 1 van artikel 163 DWU). Deze bewijsstukken worden aan de Douane verstrekt indien de Uniewetgeving dat vereist of indien dat voor controles noodzakelijk is (lid 2 van artikel 163 DWU). 

Met de invoering van de directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten werd een bijkomende nota gepubliceerd (18 april 2017, zie bijlage). Het is de vertegenwoordiger die de bescheiden aan de douane voorlegt en ze bijhoudt (art. 130, §§ 2 en 3 AWDA).