20/11/2017 Verslag Stuurgroep

Op 10 november kwam de Stuurgroep bijeen. De convenors gaven een stand van zaken van de activiteiten van hun werkgroep. De Stuurgroep wees enkele nieuwe agendapunten toe aan werkgroepen.

Zo zal de werkgroep Bijzondere regelingen zich buigen over gezamenlijke opslag in douane-entrepots type II en equivalentieverkeer bij actieve veredeling indien er antidumpingrechten van toepassing zijn.

De werkgoep Uitgaan zal prioritair de problematiek van de 2de uitvoeraangifte door de consolidator in andere lidstaat behandelen.

Tot slot was de Stuurgroep het eens dat de werkgroep Accijnzen een brainstormsessie organiseert over e-commerce en accijnzen.

Lees meer info in het verslag.