20/11/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 11 oktober kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Ze bespraken de aanpassing van de omzendbrief over de noodprocedure NCTS, de vorderingen van de projectgroep Beroepsbekwaamheid en de herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen.

De dienst Tarief lichtte eveneens de nieuwe circulaire over motorvoertuigen voor verzamelingen toe.

Lees meer informatie in het verslag en in de presentatie.