21/03/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 8 maart kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen bijeen. Naast het opvolgen van de actiepunten van de laatste vergadering, bespraken de leden de Brexit en de gevolgen voor de accijnswetgeving, de mogelijke problemen van groupagezendingen van accijnsgoederen en de resultaten van de subwerkgroep E-commerce en accijnzen.

Lees meer informatie in het verslag.